Özellikle turistlerin ihtiyaç duyacağı her tür bilgiyi en hızlı ve kolay biçimde aktarmayı hedefleyen bu yayınların arkasında Şerif Yenen’in 25 yıla yaklaşan turist rehberliği alan deneyimi yatmaktadır.